P.U ELDAR
Dariusz Siwek
ul. Portowa 85; 32-005 Niepołomice
tel: 604 603 251

Przeglądy, konserwacja maszyn i urządzeń

W trosce o zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń, pragniemy zaproponować Państwu usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz stałego serwisu.

Zalety wynikające z podpisania umowy serwisowej lub korzystania z naszych usług:

1.Regularna opieka dzięki okresowym przeglądom, testom i kontroli. Zapobiega problemom ze sprzętem i podwyższa efektywność jego pracy.
2.Obniżenie kosztów, napraw i konserwacji.
3.Szybki serwis niezwłocznie po zgłoszeniu.
4.Prowadzenie historii serwisu sporządzanie protokołów z napraw i konserwacji, zakładanie kart przeglądów dla każdego urządzenia.
5.Nadzór nad terminami przeglądów i konserwacji urządzeń ( audyt, inspekcja środowiska, ubezpieczyciel ).

Kotły gazowe, zakres prac:

- przegląd kotła
- filtr gazu
- głowica spalania
- system jonizacji
- ustawienie płomienia (spalanie)
- kontrola szczelności

Klimatyzatory zakres prac:

- przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania
- kontrola szczelności układu chłodniczego
- czyszczenie (wymiana filtrów)
- kontrola i czyszczenie układu odprowadzania kondensatu
- uzupełnienie czynnika chłodniczego
- kontrola i regulacja układów klimatyzatorów

Centrale wentylacyjne zakres prac:

- czyszczenie czerpni ,wyrzutni powietrza ,wentylatorów
- kontrola : paski klinowe, koła pasowe (osiowość) ,silnik
- sprawdzenie połączeń hydraulicznych pompy, elektrozaworów, zabezpieczenia przeciwzamrorzeniowe
- wymiana filtrów, sprawdzenie presostatów, wymiennika
- sprawdzenie połączeń elektrycznych , pomiary

Rozdzielnia średniego i niskiego napięcia,
transformatory - zakres prac:

- sprawdzenie układów pomiarowych
- czyszczenie transformatora, rozdzielni, systemu wentylacyjnego
- sprawdzenie wszystkich połączeń
- pomiary elektryczne
- badanie sprzętu stacyjnego

Pomiary elektryczne

- pomiar skuteczności zerowania

- pomiar rezystancji izolacji
   - obwodu 1-fazowego
   - obwodu 3-fazowego

- pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego
- pomiar rezystancji uziemień: odgromowych

Pomiar szczelności instalacji gazowej

Szczelność instalacji gazowej jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie. Nieszczelna instalacja gazowa jest zagrożeniem bezpośrednim dla budynków oraz osób znajdujących się w budynku i przebywających w pobliżu.

Zgodnie z prawem budowlanym co 6 miesięcy (2 razy w roku) należy kontrolować instalację gazową wraz z pomiarem szczelności przez osobę z uprawnieniami do wykonywania

Zajmujemy się kompleksową kontrolą szczelności oraz usuwaniem nieszczelności instalacji gazowych. Przeprowadzamy próby szczelności instalacji gazowych za pomocą profesjonalnych urządzeń, gwarantuje to wykrycie oraz usunięcie najmniejszej nieszczelność.

Przeglądy i konserwacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Prowadzimy pełen przegląd zarówno kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej. Konserwacje i przeglądy mają zapobiegać awarii, które mogą doprowadzić do podtopień podczas ulew czy przestojów podczas produkcji. Awaria kanalizacji sanitarnej czy deszczowej może doprowadzić do uszkodzeń maszyn i urządzeń znajdujących się we wnętrzu budynku produkcyjnego czy biurowego. W efekcie awaria taka może doprowadzić do strat finansowych nie tylko z powodu przestoju, ale także z powodu zalania maszyn, urządzeń czy półproduktów i produktów gotowych. Firma ELDAR zajmuje się okresowym przeglądem kanalizacji które mają zapobiegać nieoczekiwanym i niechcianym awariom.

Kanalizacja deszczowa

Przepompownia wody opadowej, zbiornik retencyjny - Sprawdzenie poprawności działania urządzenia (test ręczny), oględziny pomp, kontrola sygnalizacji alarmowej, stan sterowania oraz pływaków, ustawienia poziomu.

- Czyszczenie przepompowni, przegląd pomp, koszy ssących, sprawdzenie silników, Uszczelniaczy.

- Szczelność zbiornika, czyszczenie.

Separator substancji ropopochodnych

- Czyszczenie separatora (mycie, usuwanie osadów wraz z dostarczeniem ich do utylizacji, pobranie prób wody oraz jej analiza fizykochemiczna)
- Sieć kanalizacji deszczowej (czyszczenie, udrażnianie)
- Studnie kanalizacyjne (czyszczenie)
- Kratki odwadniające (czyszczenie)

Kanalizacja sanitarna

Przepompownia ścieków - zakres prac:

- Kontrola poprawności działania urządzenia (test ręczny),oględziny pomp, kontrola sygnalizacji alarmowej, stanu sterowania oraz pływaków.

- Czyszczenie przepompowni, przegląd pomp, koszy ssących, sprawdzenie silników, uszczelniaczy, wywóz ścieków.

- Kontrola stanu zabrudzenia pływaków, pomp (czyszczenie)

Separator tłuszczu

- Czyszczenie separatora (mycie, usuwanie osadów wraz z dostarczeniem ich do utylizacji)
- Sieć kanalizacji sanitarnej (czyszczenie, udrażnianie)
- Studnie kanalizacyjne (czyszczenie)

Szybki kontakt

słuchawka telefoniczna 604 603 251

Obsługa techniczna budynków - Niepołomice

rury kanalizacyjne, kanalizacja
Kanalizacja


Przeglądy i konserwacje
Sprawdzenie pomp, kontrola sygnalizacji
Czyszczenie przepompowni
Czyszczenie separatora
Kanalizacja sanitarna
Separator tłuszczów

szafa rozdielni elektrycznej, szafa sterownicza, rozdzielnia elektryczna
Rozdzielnie SN / NN


Czyszczenie transformatora, rozdzielni
Kontrola i czyszczenie sys. went.
Pomiary elektryczne
Sprawdzenie układów pomiarowych

wentylacje, wentylacja hal, centrala wentylacyjna
Wentylacja


Czyszczenie
Kontrola, pasów, kół, silników
Sprawdznie połączeń elektrycznych
Wymiana filtrów
Sprawdzenie presostatów, wymiennika

klimatyzator domowy, klimatyzator biurowy
Klimatyzatory


Przeglądy połączeń elektrycznych
Kontrola szczelności
Uzupełnienie czynnika
Czyszczenie i wymiana filtrów
Regulacja i sprawdzenie układu klimatyzatorów

kotły gazowe, kocioł gazowy do centralnego ogrzewania
Kotły gazowe


Przeglądy i kontrola
Wymiana filtrów i ustawienia
Kontrola szczelności
Ustawienie spalania

słup elektryczny, instalacja elektryczna, sieć elektryczna
Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne
Pomiary elektryczne
Remonty i naprawa instalacji
Odbiór instalacji
Kontrola techniczna


KONTAKT

słuchawka telefoniczna 604 603 251
koperta dseldar@gmail.com
koperta pueldar@wp.pl
koperta ul. Portowa 85 ; 32-005 Niepołomice
ikona ludzika NIP: 683-150-13-92

P.U. ELDAR Obsługa techniczna budynków
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dariusz Siwek, ul. Portowa 85 32-005 Niepołomice, tel: 604 603 251
| Instalacje elektryczne | Pomiary elektryczne | Kotły gazowe | Klimatyzacja | Wentylacja | Kanalizacja |
Projekt i wykonanie Eliasz Ltd eliaszltd.com

strzałka do góry