P.U ELDAR
Dariusz Siwek
ul. Portowa 85; 32-005 Niepołomice
tel: 604 603 251

Instalacje elektryczne

instalacje elektryczne od podstaw
remonty i przebudowy istniejących instalacji
pomiary elektryczne
odbiór instalacji
kontrolę techniczną instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne

pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji obwodu 1 - fazowego
pomiar rezystancji izolacji obwodu 3 - fazowego
pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
pomiar impedancji pętli zwarcia
pomiar ciągłości przewodów ochronnych
badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska
badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej
badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi

Przeglądy kotłów gazowych

przegląd kotła
kontrola i wymiana filtra gazu
kontrola i czyszczenie głowicy spalania
kontrola systemu jonizacji
ustawienia płomienia, spalania
kontrola szczelności

Przeglądy klimatyzatorów

przeglądy połączeń elektrycznych i zasilania sterowania
sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
czyszczenie oraz wymiana filtrów
sprawdzenie i czyszczenie układu odprowadzenia kondensatu
uzupełnienie czynnika chłodzącego
sprawdzenie i regulacja układów klimatyzatorów

Przeglądy central wentylacyjnych

- czyszczenie czerpni, wyrzutni powietrza, wentylatorów
- kontrolę pasów klinowych, osiowości kół pasowych oraz silników
- sprawdzenie połączeń elektrycznych, pomiary
- sprawdzenie połączeń hydraulicznych, pompę, elektrozawory, zabezpieczania przeciwzamrożeniowe, wymiana filtrów, sprawdzenie presostatów, wymiennika

Przeglądy transformatorów oraz rozdzielni elektrycznych, średniego i niskiego napięcia

sprawdzenie układów pomiarowych
czyszczenie transformatora
czyszczenie rozdzielni
kontrola i czyszczenie systemu wentylacyjnego
sprawdzenie wszystkich połączeń
pomiary elektryczne
badanie sprzętu stacyjnego

Przeglądy i konserwacje kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

- Sprawdzenie poprawności działania urządzenia (test ręczny), oględziny pomp, kontrola sygnalizacji alarmowej, stan sterowania oraz pływaków, ustawienia poziomu.

- Czyszczenie przepompowni, przegląd pomp, koszy ssących, sprawdzenie silników, uszczelniaczy.

- Szczelność zbiornika, czyszczenie

- Czyszczenie separatora wraz z jego wymyciem, usunięciem osadów i przewiezieniem ich do miejsca utylizacji. Podczas każdego czyszczenia separatora ropopochodnych zostaną pobrane próby wody i wykonana jej analiza fizykochemiczna.

- Sieć kanalizacji deszczowej (czyszczenie, udrażnianie)

- Studnie kanalizacyjne (czyszczenie)

- Kratki odwadniające (czyszczenie)

- Sprawdzenie poprawności działania urządzenia (test ręczny), oględziny pomp, kontrola sygnalizacji alarmowej, stan sterowania oraz pływaków.

- Czyszczenie przepompowni, przegląd pomp, koszy ssących, sprawdzenie silników, uszczelniaczy, wywóz ścieków.

- Sprawdzenie stanu zabrudzenia pływaków, pomp (czyszczenie)

- Czyszczenie separatora wraz z jego wymyciem, usunięciem osadów i przewiezieniem ich do miejsca utylizacji.

- Sieć kanalizacji sanitarnej (czyszczenie, udrażnianie)

- Studnie kanalizacyjne (czyszczenie)

Szybki kontakt

słuchawka telefoniczna 604 603 251

Obsługa techniczna budynków - Niepołomice

rury kanalizacyjne, kanalizacja
Kanalizacja


Przeglądy i konserwacje
Sprawdzenie pomp, kontrola sygnalizacji
Czyszczenie przepompowni
Czyszczenie separatora
Kanalizacja sanitarna
Separator tłuszczów

szafa rozdielni elektrycznej, szafa sterownicza, rozdzielnia elektryczna
Rozdzielnie SN / NN


Czyszczenie transformatora, rozdzielni
Kontrola i czyszczenie sys. went.
Pomiary elektryczne
Sprawdzenie układów pomiarowych

wentylacje, wentylacja hal, centrala wentylacyjna
Wentylacja


Czyszczenie
Kontrola, pasów, kół, silników
Sprawdznie połączeń elektrycznych
Wymiana filtrów
Sprawdzenie presostatów, wymiennika

klimatyzator domowy, klimatyzator biurowy
Klimatyzatory


Przeglądy połączeń elektrycznych
Kontrola szczelności
Uzupełnienie czynnika
Czyszczenie i wymiana filtrów
Regulacja i sprawdzenie układu klimatyzatorów

kotły gazowe, kocioł gazowy do centralnego ogrzewania
Kotły gazowe


Przeglądy i kontrola
Wymiana filtrów i ustawienia
Kontrola szczelności
Ustawienie spalania

słup elektryczny, instalacja elektryczna, sieć elektryczna
Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne
Pomiary elektryczne
Remonty i naprawa instalacji
Odbiór instalacji
Kontrola techniczna


KONTAKT

słuchawka telefoniczna 604 603 251
koperta dseldar@gmail.com
koperta pueldar@wp.pl
koperta ul. Portowa 85 ; 32-005 Niepołomice
ikona ludzika NIP: 683-150-13-92

P.U. ELDAR Obsługa techniczna budynków
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dariusz Siwek, ul. Portowa 85 32-005 Niepołomice, tel: 604 603 251
| Instalacje elektryczne | Pomiary elektryczne | Kotły gazowe | Klimatyzacja | Wentylacja | Kanalizacja |
Projekt i wykonanie Eliasz Ltd eliaszltd.com

strzałka do góry