P.U ELDAR
Dariusz Siwek
ul. Portowa 85; 32-005 Niepołomice
tel: 604 603 251

Pomiary elektryczne i przeglądy

Zgodnie z prawem wszystkie instalacje elektryczne przed oddaniem do użytku powinny być poddane oględzinom, próbom oraz pomiarom. Należy także dokonywać okresowych przeglądów i pomiarównie nie rzadziej niż co 5 lat, reguluje to prawo budowlane Art. 62. 1. które brzmi:

Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (...) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Przedsiębiorstwo ELDAR świadczy profesjonalne usługi w zakresie pomiarów, przeglądów oraz oględzin instalacji elektrycznych. Posiadamy niezbędne pozwolenia na wykonywanie usług w tym zakresie i dysponujemy fachową aparaturą pomiarową.

Wykonujemy pomiary elektryczne w budynkach:

- biurowych
- halach produkcyjnych
- użyteczności publicznej
- oraz innych

Pomiary elektryczne:

pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji obwodu 1 - fazowego
pomiar rezystancji izolacji obwodu 3 - fazowego
pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
pomiar impedancji pętli zwarcia
pomiar ciągłości przewodów ochronnych
badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska
badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej
badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim
  przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi

Szybki kontakt

słuchawka telefoniczna 604 603 251

Obsługa techniczna budynków - Niepołomice

rury kanalizacyjne, kanalizacja
Kanalizacja


Przeglądy i konserwacje
Sprawdzenie pomp, kontrola sygnalizacji
Czyszczenie przepompowni
Czyszczenie separatora
Kanalizacja sanitarna
Separator tłuszczów

szafa rozdielni elektrycznej, szafa sterownicza, rozdzielnia elektryczna
Rozdzielnie SN / NN


Czyszczenie transformatora, rozdzielni
Kontrola i czyszczenie sys. went.
Pomiary elektryczne
Sprawdzenie układów pomiarowych

wentylacje, wentylacja hal, centrala wentylacyjna
Wentylacja


Czyszczenie
Kontrola, pasów, kół, silników
Sprawdznie połączeń elektrycznych
Wymiana filtrów
Sprawdzenie presostatów, wymiennika

klimatyzator domowy, klimatyzator biurowy
Klimatyzatory


Przeglądy połączeń elektrycznych
Kontrola szczelności
Uzupełnienie czynnika
Czyszczenie i wymiana filtrów
Regulacja i sprawdzenie układu klimatyzatorów

kotły gazowe, kocioł gazowy do centralnego ogrzewania
Kotły gazowe


Przeglądy i kontrola
Wymiana filtrów i ustawienia
Kontrola szczelności
Ustawienie spalania

słup elektryczny, instalacja elektryczna, sieć elektryczna
Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne
Pomiary elektryczne
Remonty i naprawa instalacji
Odbiór instalacji
Kontrola techniczna


KONTAKT

słuchawka telefoniczna 604 603 251
koperta dseldar@gmail.com
koperta pueldar@wp.pl
koperta ul. Portowa 85 ; 32-005 Niepołomice
ikona ludzika NIP: 683-150-13-92

P.U. ELDAR Obsługa techniczna budynków
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dariusz Siwek, ul. Portowa 85 32-005 Niepołomice, tel: 604 603 251
| Instalacje elektryczne | Pomiary elektryczne | Kotły gazowe | Klimatyzacja | Wentylacja | Kanalizacja |
Projekt i wykonanie Eliasz Ltd eliaszltd.com

strzałka do góry