P.U ELDAR
Dariusz Siwek
ul. Portowa 85; 32-005 Niepołomice
tel: 604 603 251

centrala wentylacyjna

Przeglądy central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne znajdują zastosowanie głównie w budynkach i halach o dużej powierzchni. Głównymi zadaniami takiego urządzenia jest utrzymanie i zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu oraz odpowiedniego przewietrzania hal i budynków czy garaży podziemnych.

Centrale takie nie są bezobsługowe i wymagają okresowych przeglądów i kontroli aby zapobiegać kosztownym awariom i naprawom.

Firma ELDAR kompleksowo zajmuje się obsługą i konserwacją central wentylacyjnych, wykonujemy:
- czyszczenie czerpni, wyrzutni powietrza, wentylatorów
- kontrolę pasów klinowych, osiowości kół pasowych oraz silników
- sprawdzenie połączeń elektrycznych, pomiary
- sprawdzenie połączeń hydraulicznych, pompę, elektrozawory, zabezpieczania przeciwzamrożeniowe, wymiana filtrów,
  sprawdzenie presostatów, wymiennika

Szybki kontakt

słuchawka telefoniczna 604 603 251

Obsługa techniczna budynków - Niepołomice

rury kanalizacyjne, kanalizacja
Kanalizacja


Przeglądy i konserwacje
Sprawdzenie pomp, kontrola sygnalizacji
Czyszczenie przepompowni
Czyszczenie separatora
Kanalizacja sanitarna
Separator tłuszczów

szafa rozdielni elektrycznej, szafa sterownicza, rozdzielnia elektryczna
Rozdzielnie SN / NN


Czyszczenie transformatora, rozdzielni
Kontrola i czyszczenie sys. went.
Pomiary elektryczne
Sprawdzenie układów pomiarowych

wentylacje, wentylacja hal, centrala wentylacyjna
Wentylacja


Czyszczenie
Kontrola, pasów, kół, silników
Sprawdznie połączeń elektrycznych
Wymiana filtrów
Sprawdzenie presostatów, wymiennika

klimatyzator domowy, klimatyzator biurowy
Klimatyzatory


Przeglądy połączeń elektrycznych
Kontrola szczelności
Uzupełnienie czynnika
Czyszczenie i wymiana filtrów
Regulacja i sprawdzenie układu klimatyzatorów

kotły gazowe, kocioł gazowy do centralnego ogrzewania
Kotły gazowe


Przeglądy i kontrola
Wymiana filtrów i ustawienia
Kontrola szczelności
Ustawienie spalania

słup elektryczny, instalacja elektryczna, sieć elektryczna
Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne
Pomiary elektryczne
Remonty i naprawa instalacji
Odbiór instalacji
Kontrola techniczna


KONTAKT

słuchawka telefoniczna 604 603 251
koperta dseldar@gmail.com
koperta pueldar@wp.pl
koperta ul. Portowa 85 ; 32-005 Niepołomice
ikona ludzika NIP: 683-150-13-92

P.U. ELDAR Obsługa techniczna budynków
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dariusz Siwek, ul. Portowa 85 32-005 Niepołomice, tel: 604 603 251
| Instalacje elektryczne | Pomiary elektryczne | Kotły gazowe | Klimatyzacja | Wentylacja | Kanalizacja |
Projekt i wykonanie Eliasz Ltd eliaszltd.com

strzałka do góry